Stichting Scheepvaart
Welkom bij Stichting Scheepvaart
De Stichting Scheepvaart (voorheen Stichting Koopvaardij) is in 1996 opgericht door de sociale partners in de koopvaardij en zeevisserij en heeft als doel het co÷rdineren van administratieve diensten en bestuurlijke ondersteuning voor onderstaande scheepvaartorganisaties en het vertegenwoordigen van hun belangen op het terrein van de sociale zekerheid.
De belangrijkste taken van de Stichting zijn:
  • Het formuleren van samenhangend beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg in de sector koopvaardij en zeevisserij.
  • De inning van de door werkgevers verschuldigde premies ten behoeve van de aangesloten scheepvaartorganisaties.
De Stichting Scheepvaart en de aangesloten scheepvaartfondsen laten zich bij het uitvoeren van hun taken ondersteunen door het Secretariaat Scheepvaart.
     
Bij de Stichting zijn aangesloten:
  • AZVZ Services B.V.
  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O)
  • Stichting Zee-Risico 1996 (SZR96)
  • Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR67)
  • Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart (FSMV)
Op deze website vindt u informatie over elk van deze organisaties.
 
Daarnaast kunt u hierboven nog enkele buttons aanklikken die u verwijzen naar de bedrijfspensioenfondsen voor de Zeevisserij en Koopvaardij.
 

 
Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS