Stichting Scheepvaart
Disclaimers

Website disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Stichting Scheepvaart is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze site kan verwijzingen naar sites van derden bevatten. Stichting Scheepvaart is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. 

E-mail disclaimer

De informatie in deze e-mail en de eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). En is bij wet beschermd. Als deze mail niet voor u bestemd is, brengt u dan de afzender op de hoogte en verwijder de mail. Het is verboden en daardoor strafbaar-  als een ander dan de geadresseerde deze informatie gebruikt, publiceert of verspreidt zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender. De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.


Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS