Stichting Scheepvaart
Welkom bij Stichting Scheepvaart
De Stichting Scheepvaart (voorheen Stichting Koopvaardij) is in 1996 opgericht door de sociale partners in de koopvaardij en zeevisserij en heeft als doel het co÷rdineren van administratieve diensten en bestuurlijke ondersteuning voor onderstaande scheepvaartorganisaties en het vertegenwoordigen van hun belangen op het terrein van de sociale zekerheid.
De belangrijkste taken van de Stichting zijn:
  • Het formuleren van samenhangend beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg in de sector koopvaardij en zeevisserij.
  • De inning van de door werkgevers verschuldigde premies ten behoeve van de aangesloten scheepvaartorganisaties.
De Stichting Scheepvaart en de aangesloten scheepvaartfondsen laten zich bij het uitvoeren van hun taken ondersteunen door het Secretariaat Scheepvaart.

AZVZ Zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2011 is AZVZ een label van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden. Het label AZVZ richt zich specifiek op maritieme bedrijven en op maritieme werknemers en hun gezinsleden.

Ga naar AZVZ

O&O

Ter bevordering van de educatie van zeelieden is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O fonds) actief.

Ga naar O&O

SZR96

In het najaar van 2014 is de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 omgezet naar een stichting: Stichting Zee-Risico 1996. Deze stichting heeft als doel gekregen het bevorderen van de veiligheid en gezondheid aan boord van schepen.

Ga naar SZR96

ZR76

De Vereniging Zee-Risico 1967 kent een lange geschiedenis. Al in 1915 werd een Vereeniging Zee-Risico opgericht met het oog op de duikbootacties in de Eerste Wereldoorlog. De regeling die deze Vereeniging (met dubbel e) uitvoerde was gebaseerd op de Oorlogszeeongevallenwet, na de oorlog gewijzigd in de Ongevallenwet.

Ga naar ZR76

SMV

De Stichting heeft tot doel het verlenen van financiŰle bijdragen aan activiteiten ter bevordering van goede arbeidsverhoudingen in de koopvaardij. Deze activiteiten bestaan uit: voorlichting en informatie aan werknemers in de scheepvaart door werknemersorganisaties over onder andere de rechtsgevolgen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of wettelijke voorschriften die op het terrein van de arbeidsverhoudingen liggen; bevordering van opleiding en vorming van werknemers.

Ga naar SMV

BPFK

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij beschikt over een eigen website. Wilt u iets weten over pensioen in de koopvaardij dan kunt u op deze site terecht.

Ga naar BPFK

BPFK

et Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij (Bpf Zeevisserij) is met ingang van 1 januari 2016 opgeheven. Bij Pensioenfonds PGB is met ingang van die datum een nieuwe pensioenregeling gestart.

Ga naar PFB/BBFZ

Platform Maritiem

Het Platform Maritiem, oftewel voluit de Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg, is een overlegplatform van de sectoren zeescheepvaart, waterbouw en visserij op de terreinen van zee-arbeidsrecht, arbeidsmarktbeleid, re-integratie en uitvoering van socialezekerheidsregelingen, alsmede een belangenorganisatie voor maritieme verzekerden ingevolge de Zorgverzekeringswet.

Ga naar Platform Maritiem

Bij de Stichting zijn aangesloten:
  • AZVZ Services B.V.
  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O)
  • Stichting Zee-Risico 1996 (SZR96)
  • Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR67)
  • Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart (FSMV)
Op deze website vindt u informatie over elk van deze organisaties.
 
Daarnaast kunt u hierboven nog enkele buttons aanklikken die u verwijzen naar de bedrijfspensioenfondsen voor de Zeevisserij en Koopvaardij.
 

Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS