Stichting Scheepvaart
Premieoverzicht 2021

Organisatie

Regeling

Totale Premie*

Deel WG*  

Deel WN* 

Maximum premieloon per dag*

Bijzonderheden

 

Vereniging  

Zee-Risico 1967


Verplichte regeling

1,25%

1,25%

nihil

€ 224,27

Voorschotpremie 2021

O&O fonds

Zeescheepvaart

Nieuwsvoorziening

0,16%

0,16%

€ 0,95

€ 224,27

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

minus deel werknemer

per mnd

O&O fonds

 Zeescheepvaart

Bijdrageregeling

0,40%

0,40%

nihil

€ 224,27

Bijdrage Grote Handelsvaart (SMW)

0,50%

0,50%

nihil

€ 224,27

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

Bijdrageregeling

0,192%

0,192%

nihil

€ 224,27

 

AZVZ Services

Afkoop eigen risico

0,32%

0,32%

nihil

€ 224,27

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

AZVZ Services

Bijdrage regeling aanvullende verzekering

0,10%

0,10%

nihil

€ 224,27

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

* Bij de premieheffing wordt uitgegaan van 5 dagen per week

U kunt het premieoverzicht 2021 downloaden via deze link.

U kunt het premieoverzicht 2020 downloaden via deze link.

Uitvraag definitieve loongegevens 2020

Als werkgever in de sector koopvaardij heeft u op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving of collectieve arbeidsovereenkomst in 2020 op voorschotbasis premie afgedragen aan één of meer van de volgende organisaties:

AZVZ Services BV.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart.

Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart.

Vereniging Zee-Risico 1967.

Om de definitieve premie te kunnen vaststellen vindt in januari 2021 de uitvraag van de definitieve loongegevens 2020 plaats.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de uitvraag van de loongegevens kunt u contact opnemen met Willem Kenter, telefoonnummer 050 - 520 9776. U kunt ook een e-mail sturen naar info@scheepvaartnet.nl

Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS