Stichting Scheepvaart
Premieoverzicht 2019

Organisatie

Regeling

Totale Premie*

Deel WG*  

Deel WN* 

Maximum premieloon per dag*

Franchise per dag*

Bijzonderheden

O&O fonds Zeescheepvaart

Nieuwsvoorziening

0,16%

0,16%

  0,95

€ 215,10

n.v.t.

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

minus deel werknemer

per mnd

       

Vereniging Zee-Risico 1967

Verplichte regeling

1,25%

1,25%

nihil

€ 210,05

n.v.t.

Afrekeningspremie 2018

1,25%

1,25%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

Voorschotpremie 2019

O&O fonds Zeescheepvaart

 

0,40%

0,40%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

Bijdrage Grote Handelsvaart (SMW)

Bijdrageregeling 

 

0,50%

0,50%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

 

Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

Bijdrageregeling

0,192%

0,192%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

 

AZVZ Services

Afkoop eigen risico

0,32%

0,32%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

Bijdrage Kleine Handelsvaart (VWH)

AZVZ Services

Bijdrage regeling aanvullende verzekering

0,10%

0,10%

nihil

€ 215,10

n.v.t.

Van toepassing op zowel Grote Handelsvaart (SMW) als op Kleine Handelsvaart (VWH)

Sectorpremie koopvaardij: 0,05%

* Bij de premieheffing wordt uitgegaan van 5 dagen per week

Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS