Stichting Scheepvaart
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven 2023
Nieuwsbrief 2023-01: Nieuwe versie handleiding "Dat is juist!"

Nieuwsbrieven 2022
Nieuwsbrief 2022-01: Oorlog Oekraïne en de gevolgen voor bij de Vereniging Zee-Risico 1967 aangesloten deelnemers en zeevarenden
Nieuwsbrief 2022-02: Afschaffing collectiviteitskorting zorgverzekering 2023
Nieuwsbrief 2022-03: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 30 november 2022
Nieuwsbrief 2022-04: Premies 2023
Nieuwsbrief 2022-05: Weekblad Schuttevaer online beschikbaar

Nieuwsbrieven 2021
Nieuwsbrief 2021-01: Reminder aansluiting digitale ochtendkracht NRC
Nieuwsbrief 2021-02: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
Nieuwsbrief 2021-03: Premies 2022

Nieuwsbrieven 2020
Nieuwsbrief 2020-01: Papieren nieuwsvoorziening over een andere boeg
Nieuwsbrief 2020-02: Verplichte regeling ZR67 geldt niet meer voor AOW-ers
Nieuwsbrief 2020-03: Wederom stijging aantal verzekerden AZVZ
Nieuwsbrief 2020-04: Uitbreiding populatie ZR67
Nieuwsbrief 2020-05: RI&E coronaproef
Nieuwsbrief 2020-06: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
Nieuwsbrief 2020-07: Premies 2021

Nieuwsbrieven 2019
Nieuwsbrief 2019-04: Verlaging maximale collectiviteit zorgverzekering
Nieuwsbrief 2019-03: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten
Nieuwsbrief 2019-02: Doorgifte persoonsgegevens
Nieuwsbrief 2019-01: Forse toename verzekerden AZVZ

Nieuwsbrieven 2018
Nieuwsbrief 2018-07: Nederlandse versie van CHIRP Maritime Feedback gratis beschikbaar
Nieuwsbrief 2018-06: Verwerkersovereenkomst niet verplicht met Stichting Scheepvaart
Nieuwsbrief 2018-05: Rapport onderzoeksresultaten duurzame inzetbaarheid
Nieuwsbrief 2018-04: Uitnodiging bijeenkomst 11 april 2018
Nieuwsbrief 2018-03: Vooraankondiging presentatie onderzoeksresultaten duurzame inzetbaarheid
Nieuwsbrief 2018-02: Stijging verzekerden AZVZ
Nieuwsbrief 2018-01: Laatste oproep enquête duurzame inzetbaarheid

Nieuwsbrieven 2017  
Nieuwsbrief 2017-11: Betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor zeevarenden
Nieuwsbrief 2017-10: Premies sector Koopvaardij 2018
Nieuwsbrief 2017-09: Verslag voorlichtingsbijeenkomsten
Nieuwsbrief 2017-08: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten
Nieuwsbrief 2017-07: Oproep werkgevers: Deelname onderzoek naar duurzame inzetbaarheid zeevarenden
Nieuwsbrief 2017-06: Oproep zeevarenden: Deelname onderzoek naar duurzame inzetbaarheid
Nieuwsbrief 2017-05: Nautilus start adviescentrum "Werken aan werk"
Nieuwsbrief 2017-04: Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart van start

Nieuwsbrief 2017-03: Ministerraad stemt in met wetsvoorstel ter implementatie van de amendementen op het Maritieme Arbeidsverdrag

Nieuwsbrief 2017-02: Onderzoek duurzame inzetbaarheid zeevarenden 
Nieuwsbrief 2017-01: Nieuwe versie handleiding "Dat is juist!"

Nieuwsbrieven 2016
Nieuwsbrief 2016-19: Impressie voorlichtingsbijeenkomsten Stichting Scheepvaart 
Nieuwsbrief 2016-18: Premies sector Koopvaardij 2017
Nieuwsbrief 2016-17: Voor doorvarenden AOW-ers vangnet bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Nieuwsbrief 2016-16: Uitnodiging voorlichtingsbijeensten
Nieuwsbrief 2016-15: Aanvraag O&O fonds tot 1 december 2016
Nieuwsbrief 2016-14: Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 
Nieuwsbrief 2016-13: Engelstalige versie specialie jubileumuitgave Zee-Risico 1967 beschikbaar
Nieuwsbrief 2016-12: Quotumregeling voorlopig van de baan 
Nieuwsbrief 2016-11: Verplichte aansluiting koopvaardij  
Nieuwsbrief 2016-10: Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst van 23-6-2016 "2016: Jaar van de waarheid voor ZW en WGA"  
Nieuwsbrief 2016-09: Regels bij ziekte en vakantie 
Nieuwsbrief 2016-08: Verlenging termijn garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers WGA
Nieuwsbrief 2016-07: Uitnodiging voorlichtingsbijenkomst 23-6-2016 
Nieuwsbrief 2016-06: Vooraankodiging uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 23-6-2016
Nieuwsbrief 2016-05: Jubileumuitgave 100-jarig bestaan Zee-Risico 1967 
Nieuwsbrief 2016-04: Branche RI&E opnieuw erkend voor periode van 3 jaar 
Nieuwsbrief 2016-03: Mijn AZVZ Live 
Nieuwsbrief 2016-02: Premies sector Koopvaardij 2016
Nieuwsbrief 2016-01: Forse toename verzekerde AZVZ 

Nieuwsbrieven 2015
Nieuwsbrief 2015-11: Verslag voorlichtingbijeenkomst Stichting Scheepvaart 
Nieuwsbrief 2015-10: Premies sector Koopvaardij voor 2016 bekend  
Nieuwsbrief 2015-09: Wet Werken na de AOW door de 1e kamer 
Nieuwsbrief 2015-08: Asscher maakt einde aan éénjarig WGA-voordeel 
Nieuwsbrief 2015-07: ESF: 22 miljoen voor vitaal houden van werknemer 
Nieuwsbrief 2015-06: Verslag voorlichtingsbijeenkomst "Regie op verzuim" 23-6-2015 
Nieuwsbrief 2015-05: Minister Asscher komt WGA-verzekeraars tegemoet 
Nieuwsbrief 2015-04: Nieuwe ontslagrecht door Wet Werk en Zekerheid 
Nieuwsbrief 2015-03: Subsidiemogelijkheden voor gezond en veilig werken 
Nieuwsbrief 2015-02: Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst "Regie op verzuim" 23 juni 2015 
Nieuwsbrief 2015-01: Uitstel koppeling WGA-vast en flex
 
 
 
Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS