Stichting Scheepvaart
Welkom bij de Sectorraad Koopvaardij
De Stichting Sectorraad Koopvaardij is opgericht door de sociale partners uit de koopvaardij en heeft tot doel de belangen van werkgevers en werknemers in de sector op het gebied van sociale verzekeringen te behartigen.

De Sectorraad doet dit onder andere door:
  • het geven van voorlichting;
  • het adviseren over sectorspecifieke aangelegenheden bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen;
  • het geven van advies aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld. Met deze premie worden de werkloosheidsuitkeringen in de sector koopvaardij gefinancierd.

Meer informatie

 

Voor meer informatie over de Stichting Sectorraad Koopvaardij kunt u contact opnemen met Erik Weisfelt van het Secretariaat Stichting Scheepvaart. Telefoon: 050 520 9973.

 

 

 

Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS