Stichting Scheepvaart
Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of in Nederland werkt en loonbelasting betaalt, is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en is verplicht zich daarvoor in te laten schrijven bij een zorgverzekeraar die daarvoor over de noodzakelijke vergunningen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten beschikt. Zorg en Zekerheid heeft deze vergunningen.  

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt en loonbelasting betaalt is verplicht om een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar af te sluiten. Dit staat beschreven in de Zorgverzekeringswet. 

 

Aanmelden voor de zorgverzekering

U kunt zich online aanmelden door aan de linkerkant op ĎAanvraagformulier AZVZí te klikken. Of u kunt een aanvraagformulier 'Downloaden' en ingevuld en ondertekend retour sturen. U moet zich binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht aanmelden. Als u dat niet doet, dan betaalt u een boete van 130% van de premie over de periode die u te laat bent bij de verzekeraar waar u zich heeft aangemeld. Deze boete geldt niet als u kunt aantonen dat de te late aanmelding u niet verweten kan worden.
 

Het bewijs van inschrijving

U ontvangt van ons een verzekeringspas als bewijs dat u bij AZVZ bent verzekerd. Op deze pas staan belangrijke gegevens over uw verzekering. De verzekeringspas moet u altijd tonen als u hulp inroept van een zorgverlener.
De voorkant met het logo van AZVZ, is geldig in Nederland. De achterkant, de European Health Insurance Card, is tijdens uw vakantie geldig in AustraliŽ, Zwitserland en alle EER-landen (BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, KroatiŽ, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, SloveniŽ, Slowakije, Spanje, TsjechiŽ, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden). 

 

Gaat u buiten deze landen op vakantie? Neem dan vooraf contact met ons op. Dan kunnen wij bepalen of u een extra verzekeringsbewijs nodig heeft.
Voor zeevarenden geldt dat de zorgverzekering buiten Nederland of hun woonland niet geldig is als zij daar verblijven wegens beroepswerkzaamheden.
Heeft u geen tijdelijk geen verzekeringspas. U kunt uw polisblad ook gebruiken als bewijs van verzekering.

 

Zorgverzekering beŽindigen

U kunt op verschillende manieren opzeggen:

  • schriftelijk of   
  • via uw nieuwe verzekeraar de opzegservice gebruiken.  

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft welke personen willen opzeggen. Vermeld daarom naam, adres en BSN van de personen waarvan de verzekering moet worden beŽindigd.


Opzeggen kan t/m 31 december. U moet zich uiterlijk 1 februari elders hebben ingeschreven. Dan gaat uw verzekering met terugwerkende kracht per 1 januari in.


U kunt niet opzeggen:

  • als u een premieachterstand heeft, tenzij de dekking van de verzekering is geschorst;
  • bij wijzigingen of herziening van de premie of de verzekeringsvoorwaarden als die wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.

U kunt wel opzeggen:

  • als u het niet eens bent met wijzigingen in premie of voorwaarden;
  • die niet voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Opzeggen kan dan tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt en kan in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging in de voorwaarden of de premie is meegedeeld;
  • bij verandering van werkgever waardoor u onder een andere collectiviteitsregeling valt.    

De Zorg Zeker polis is een naturapolis

De Zorg Zeker polis is gebaseerd op het naturasysteem. Dat betekent dat met zorgverleners in heel Nederland afspraken zijn gemaakt, over beschikbaarheid van dienstverlening, kwaliteit en extra zorg. Met zorgverleners maken we ook afspraken over de tarieven die voor de verleende behandeling gelden. Hiermee garanderen wij dat u binnen een redelijke afstand en reistijd alle zorg kunt krijgen die u nodig heeft. De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd zodat u niet hoeft voor te schieten. Als wij geen afspraken hebben met zorgverleners bij u in de buurt, kunnen wij voor u bemiddelen. De betreffende zorgverlener zal u in dat geval een factuur sturen die u bij AZVZ kunt declareren.  

Wij hebben afspraken met verreweg de meeste zorgverleners gemaakt. Bent u op zoek naar een zorgverlener? U vindt uw zorgverlener in onze zorgzoeker. 

Verplicht eigen risico

Als u zorg nodig heeft uit de basisverzekering komen de kosten hiervoor eerst ten laste van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2019 is het eigen risico € 385,00. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden tot 18 jaar, voor zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamzorg en de meeste huisartshulp.       

Als u eigen risico moet betalen ontvangt u daarvoor van ons een rekening.

 

Vrijwillig eigen risico

Bij AZVZ kunt u niet kiezen voor een  vrijwillig eigen risico.  

 

Zorg bij een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben

Als u zorg wilt ontvangen van een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt, dan vergoeden wij in bepaalde gevallen niet meer dan 75% van het  in de markt gebruikelijke tarief of het tarief zoals dat in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) door de overheid is vastgesteld.

Voor bijvoorbeeld kraamzorg, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie door een niet-gecontracteerde zorgverlener, vergoeden we maximaal 75%, zonder maximum per jaar.
 

Huisartsenzorg en farmaceutische zorg vallen niet onder de hier bedoelde 75%-vergoeding.

 

Om praktische redenen kunnen wij hier niet alle mogelijkheden vermelden. Heeft u een vraag? Bekijk dan onze polisvoorwaarden en vergoedingsoverzicht. Of stel uw vraag via e-mail of per post (Postbus 9138, 1006 AC Amsterdam).

 

Premie
Iedere verzekeraar stelt jaarlijks de premie vast. Zeevarenden en hun gezinsleden ontvangen een korting van 10% op de basisverzekering.  

 

Iedereen van 18 jaar en ouder is premieplichtig. U betaalt uw premie maandelijks vooruit. Als u kiest om de premie per half jaar of per jaar te betalen krijgt u een extra korting: 1% bij halfjaarbetaling, 2% bij jaarbetaling.

 

De verstrekkingen
De zorgverzekering geeft recht op alle zorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet.  

 

Polisvoorwaarden en vergoedingsoverzicht

Klik hier voor de brochure polisvoorwaarden en het vergoedingsoverzicht. U kunt de brochure ook kosteloos opvragen via info@scheepvaartnet.nl, of bel naar 020- 586 66 66.

 

Wijzigingen in premie en/of polisvoorwaarden
Wij maken de wijzigingen in de premie en polisvoorwaarden per 1 januari aan u bekend onder de knop ĎLaatste nieuwsí. Als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld een wijziging in de wetgeving of andere overheidsregels, dan ontvangt u een brief en vermelden we de wijziging op ons website onder ĎLaatste nieuwsí. 

     
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS