Stichting Scheepvaart
Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt en loonbelasting betaalt is verplicht om een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar af te sluiten. Dit staat beschreven in de Zorgverzekeringswet. 
 
Aanmelden voor de zorgverzekering

U kunt zich online aanmelden door aan de linkerkant op ĎAanvraagformulier AZVZí te klikken. Of u kunt een aanvraagformulier 'Downloaden' en ingevuld en ondertekend aan ons terugsturen. U moet zich binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht aanmelden. Als u dat niet doet, dan betaalt u een boete van 130% van de premie over de periode die u te laat bent bij de verzekeraar waar u zich heeft aangemeld. Deze boete geldt niet als u kunt aantonen dat de te late aanmelding u niet verweten kan worden.

 

Verzekeringspas is uw bewijs van verzekering          

Uw verzekeringspas is het bewijs dat u bij  AZVZ bent verzekerd. Hierop staan belangrijke gegevens over uw verzekering. Een verzekeringspas is gratis en is 5 jaar geldig.De verzekeringspas moet u altijd laten zien als u zorg nodig heeft van een zorgverlener.

De voorkant van de verzekeringspas met het logo van AZVZ is geldig in Nederland. De achterkant is de European Health Insurance Card (EHIC), Deze is tijdens uw vakantie geldig in AustraliŽ, Zwitserland en alle EER-landen (BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot BrittanniŽ, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, KroatiŽ, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noord Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, SloveniŽ, Slowakije, Spanje, TsjechiŽ, , IJsland, Zweden). 

Gaat u buiten deze landen op vakantie? Neem dan vooraf contact met ons op. Dan kunnen wij bepalen of u een extra verzekeringsbewijs nodig heeft. Heeft u tijdelijk geen verzekeringspas?  Dan kunt u uw polisblad ook gebruiken als bewijs van verzekering.

Voor zeevarenden geldt dat de zorgverzekering buiten Nederland of hun woonland niet geldig is als zij daar verblijven voor  beroepswerkzaamheden.

 

Zorgverzekering beŽindigen    

 

U kunt op verschillende manieren opzeggen:  

 • schriftelijk of
 • via uw nieuwe verzekeraar de opzegservice gebruiken.  

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft welke personen willen opzeggen. Vermeld daarom naam, adres en relatienummer van de personen van wie de verzekering moet worden beŽindigd.  

       

Opzeggen kan t/m 31 december. U moet zich uiterlijk 1 februari hebben ingeschreven bij een andere zorgverzekeraar. 

U kunt niet opzeggen:     

 • als u een premieachterstand heeft, tenzij de dekking van de verzekering is geschorst;
 • bij wijzigingen of herziening van de premie of de verzekeringsvoorwaarden als die wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.

U kunt wel opzeggen: 

 • als u het niet eens bent met wijzigingen in premie of voorwaarden;
 • die niet voortvloeien uit wettelijke bepalingen. Opzeggen kan dan tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt en kan in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging in de voorwaarden of de premie is meegedeeld;
 • bij verandering van werkgever waardoor u onder een andere collectiviteitsregeling valt.    

De Zorg Zeker Polis is een naturapolis          

Dit betekent dat met zorgverleners in heel Nederland afspraken zijn gemaakt over beschikbaarheid van dienstverlening, kwaliteit en extra zorg. Met die zorgverleners maken we ook afspraken over de tarieven die voor behandelingen gelden. Hiermee garanderen wij dat u binnen een redelijke afstand en reistijd alle zorg kunt krijgen die u nodig heeft.

 

De zorgkosten worden rechtstreeks gedeclareerd

Dat betekent dat u de factuur niet hoeft voor te schieten. Als wij geen afspraken hebben met zorgverleners bij u in de buurt, kunnen wij voor u bemiddelen. De zorgverlener zal u in dat geval een factuur sturen die u bij AZVZ kunt declareren. 

Wij hebben afspraken met verreweg de meeste zorgverleners gemaakt. Bent u op zoek naar een zorgverlener? U vindt uw gecontracteerde zorgverlener in onze zorgzoeker

 

Zorg bij een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben (niet-gecontracteerde zorg)

Als u zorg wilt ontvangen van een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt, dan vergoeden wij maximaal 80% (wijkverpleging 75%) van het  in de markt gebruikelijke tarief of het tarief zoals dat in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) door de overheid is vastgesteld. 
 

Heeft u een vraag? Bekijk dan onze vergoedingsoverzicht en de polisvoorwaarden. Of stel uw vraag via de mail azvz@scheepvaartnet.nl of per post: Postbus 9138, 1006 AC Amsterdam.

                                   

Verplicht eigen risico                                  

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als uw zorg uit de basisverzekering wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385,00. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden tot 18 jaar en niet voor:

 • Huisartsenzorg en via de huisarts gedeclareerde zorg binnen ketenzorg
 • Anticonceptiva van 18 tot en met 20 jaar
 • Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Geneesmiddelen die op de lijst voorkeursgeneesmiddelen staan (apotheekkosten wel eigen risico)
 • Hulpmiddelen die u leent (als het hulpmiddel uw eigendom wordt, wel eigen risico)
 • Kraamzorg
 • Medicijncheck bij een door ons gecontracteerde apotheek
 • Nacontroles van orgaandonoren tot 3 jaar na de ingreep
 • Reiskosten van de donor bij orgaandonatie
 • Verloskundige zorg
 • Verpleging en verzorging
 • Voetzorg bij diabetes type 1 en 2 met minimaal zorgprofiel 2

De meeste zorg uit de basisverzekering wordt rechtstreeks gedeclareerd door uw zorgverlener. Wij sturen u voor het betalen van het eigen risico een factuur. Als u een zorgkostenfactuur zelf direct aan uw zorgverlener betaalt en de factuur daarna bij ons declareert, krijgt u een gedeelte van de vergoeding van ons uitgekeerd. Wij houden dan namelijk eerst het verplicht eigen risico in op de vergoeding.

Ontvangt u een eigenrisiconota met zorgkosten uit een eerder jaar?

Het verplicht eigen risico kan uiterlijk tot en met 31 december van het volgende jaar in rekening worden gebracht. Dit geldt niet voor het vrijwillig eigen risico.

Voorbeeld

Wordt u bijvoorbeeld in maart 2019 behandeld in een ziekenhuis, dan vallen deze kosten onder eigen risico van 2019. Als wij de rekening van het ziekenhuis pas op of nŠ 31 december 2020 ontvangen, mogen wij het eigen risico hiervan niet meer bij u in rekening brengen.

Diagnose behandelcombinatie (DBC)

Aan de DBC die op de nota staat zien wij:

 • welke zorg u heeft gehad
 • wanneer de zorg is begonnen en

 • Hoelang de zorg heeft geduurd.

Per DBC is een vast bedrag afgesproken dat het ziekenhuis mag declareren.

Een DBC duurt maximaal 120 dagen

Als u na 120 dagen nog een vervolgbehandeling krijgt, start er een vervolg-DBC. Deze DBC heeft als declaratiedatum de dag na de sluitingsdatum van de eerste DBC.
U kunt bij uw behandelaar navragen of er een vervolg-DBC wordt gestart en wat de startdatum van de vervolg-DBC is. Kijk voor een uitgebreide uitleg op de Informatiekaart van VWS  

Declaratiedatum

De declaratiedatum (die u bijvoorbeeld op uw eigenrisiconota ziet) is de dag van het eerste contact met het ziekenhuis. Dit is dus niet altijd de datum waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. De declaratiedatum bepaalt voor welk jaar het eigen risico geldt.  

Vrijwillig eigen risico

Bij AZVZ kunt u niet kiezen voor een  vrijwillig eigen risico.  

 

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij van veel geneesmiddelen waarvan meerdere varianten beschikbaar zijn nog maar één variant. Dit noemen we het voorkeursgeneesmiddel.

 • het gaat om onderling uitwisselbare geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm;
 • het voorkeursgeneesmiddel kan mogelijk in een ander doosje zitten dan u gewend bent of een andere vorm of kleur hebben. Echter heeft het nog steeds dezelfde werking als u gewend bent. De werkzame stof blijft hetzelfde;
 • geneesmiddelen die onder het voorkeursbeleid vallen vindt u vanaf november 2018 in het Farmaceutisch Reglement.

Uw voordelen

Geen eigen risico voor voorkeursgeneesmiddelen: de kosten voor het voorkeursgeneesmiddel komen niet ten laste van het verplicht en/of vrijwillig eigen risico.


Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht voor

 • De zorgkosten die de apotheek in rekening brengt voor dienstverlening (bijvoorbeeld medicijnuitgifte of voorlichting bij een nieuw geneesmiddel).
 • Een niet-voorkeursgeneesmiddel.

Wat als u het voorkeursgeneesmiddel niet kunt gebruiken?

Het kan voorkomen dat uw voorschrijvend arts aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel om medische redenen niet kunt gebruiken. Dan kan op basis van medische noodzaak een andere variant van het geneesmiddel worden vergoed. Er is sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken en er, indien beschikbaar, eerst minimaal twee andere merkloze geneesmiddelen zonder succes zijn geprobeerd. Mocht er sprake zijn van medische noodzaak en u gebruikt een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel, dan komen de kosten hiervan wel ten laste van uw verplicht of vrijwillig eigen risico.

     

Wat merkt u van het voorkeursgeneesmiddel?

 • gebruikt u een geneesmiddel waar ons voorkeursbeleid niet op van toepassing is? Dan verandert er niets voor u;
 • gebruikt u een geneesmiddel dat valt onder ons voorkeursbeleid? Dan krijgt u mogelijk een ander doosje of een ander merk van uw apotheek;
 • kreeg u voorheen vaker een ander geneesmiddel van uw apotheek? Dankzij ons voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel, vaker dan nu het geval is, voor langere tijd vast waardoor het wisselen van geneesmiddel wordt beperkt;
 • uw arts schrijft op het recept de werkzame stof van het geneesmiddel. Uw apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan u mee.

Klik hier voor de lijst voorkeursgeneesmiddelen

Premie

Iedereen van 18 jaar en ouder is premieplichtig. Iedere verzekeraar stelt jaarlijks de premie vast. U betaalt uw premie maandelijks vooruit.


Korting op uw premie     

Zeevarenden en hun gezinsleden ontvangen een korting van 10% op de basisverzekering. Als u kiest om de premie per half jaar of per jaar te betalen krijgt u een extra korting: 1% bij halfjaarbetaling, 2% bij jaarbetaling.

 

Polisvoorwaarden en vergoedingsoverzicht
 

Klik deze link voor de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht. U kunt de polisvoorwaarden ook opvragen via de mail azvz@scheepvaartnet.nl of bel naar 020- 586 66 66.       

Wijzigingen in premie en/of polisvoorwaarden

Wij maken de wijzigingen in de premie en polisvoorwaarden per 1 januari aan u bekend via Laatste nieuws. Als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld een wijziging in de wetgeving of andere overheidsregels, dan ontvangt u een brief en vermelden we de wijziging op onze website bij Laatste nieuws.

 

 

 

 

 

     
Copyright 2006 - 2020 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS