Stichting Scheepvaart
Taakstelling
 
Jaarlijks stelt het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart een scholingstaakstelling vast. Deze taakstelling omvat de scholing waarvoor aan de werkgever c.q. werknemer die valt onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

 

De taakstelling komt mede tot stand op basis van de jaarlijkse enquête die het O&O fonds onder werkgevers in de sector houdt. In deze enquête geven werkgevers aan wat de door hen verwachte scholingsbehoefte zal zijn voor het volgende jaar.

 

De resultaten van de onder werkgevers gehouden enquête naar de scholingsbehoefte in 2020 zijn voor het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart aanleiding geweest om voor het volledige kalenderjaar 2021 een scholingstaakstelling vast te stellen. Hieronder kunt u zien welke cursussen in de taakstelling zijn opgenomen.


Name Course ILT Course ID 
Advanced Fire Fighting  AFF 
Advanced Fire Fighting Refresher  AFF-R 
Basic Safety Training BST 
Basic Safety Training Refresher BST-R 
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations  LGT-Basic 
Basic+Advanced Training for ships operating in Polar waters (IJsnavigator) BATPW 
Bosiet BOS
Bridge Resource Management BRM
BRM/Shiphandling BRMSH
Cement cargo handling CCH
Cherrypicker CP
Climbing & Rescue at Height CRH
Combi AFF/Basic Safety Training Refresher AFFBST-R
Combi AFF/BST/PSC Refresher AFFBSTPSC-R
Combi Chemicals and Oil CHO
Crane Operator CO
Crisis Management and Human Behaviour  CMHB 
Crowd Management CM
Designated Security Duties  DSD 
DP Induction DPI
DP Maintenance DPM
DP Simulator DPS
DP Time Reduction DPTR
ECDIS Type Specific ECD-TS
Electro Technics ET
Engine Resource Management ERM
Forklift FL
FRAMO FRAMO
HELM HELM
IGF Code basic (STCW v/3) IGF-Basic
IGF Code Advanced ( STCW V/3) IGF-Adv
Incident Investigation IN-INV
Inspection Lifting & Loose Gear INSP-LLG
Keurmeester Kleine Arbeidsmiddelen KKA
Leadership and Communication LC
LNG Dual Fuel LNGDF
Marcom A MA
Medical Care on Board MCOB
Medical First Aid  MFA 
Mental Health   
Offshore Safety Introduction Refresher OSIR-R
Passenger Safety, Cargo Safety, Hull Integrity Training   PSCSHI 
Personel Survival Techniques PST
Proficiency Fast Rescue Boats  PFRB 
Proficiency Fast Rescue Boats Refresher  PFRB-R 
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats   PSCRB 
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats Refresher   PSCRB-R 
Radar Navigator RN
Rigging & Slinging  RS
RISK Assessment RA
Safety Officer SO
Security Awareness  SA 
Ship Security Officer SSO 
Shipmanagement SM
Wärtsilä Engine W34DF WE


Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de cursuskosten kunt u gebruik maken van een formulier dat beschikbaar is via deze link of onder de knop download. De aanvragen op basis van de taakstelling kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 december 2021.

 

Wilt u meer informatie? U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het O&O fonds Zeescheepvaart, tel. 050-520 9789 .

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS