Stichting Scheepvaart
Taakstelling
 
Jaarlijks stelt het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart een scholingstaakstelling vast. Deze taakstelling omvat de scholing waarvoor aan de werkgever c.q. werknemer die valt onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

 

De taakstelling komt mede tot stand op basis van de jaarlijkse enquête die het O&O fonds onder werkgevers in de sector houdt. In deze enquête geven werkgevers aan wat de door hen verwachte scholingsbehoefte zal zijn voor het volgende jaar.

 

De resultaten van de onder werkgevers gehouden enquête naar de scholingsbehoefte in 2019 zijn voor het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart aanleiding geweest om voor het volledige kalenderjaar 2019 een scholingstaakstelling vast te stellen.

   

De tegemoetkoming die kan worden ontvangen in 2019 bedraagt 40% van de genormeerde cursuskosten.  
 
Hieronder kunt u zien welke cursussen in de taakstelling zijn opgenomen.


Cursussen, opgenomen in taakstelling O&O fonds Zeescheepvaart 2019  

 
Advanced Fire Fighting, Advanced Fire Fighting (refresher), Basic Safety Training, Basic Safety Training (refresher), Bosiet, Bridge Resource Management, BRM/Shiphandling, Bridge Team Management, BTM/Shiphandling, B&W main engine, CA-EBS, Cherrypicker, Climbing & Rescue at height, Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety, Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety/Proficiency Survival Craft, Combi Chemie/Olie, Crane operator, Crisis Management, Crowd Management, Dangerous Goods, Danish Maritime Legislation, Designated Security Duties, DP Inductie, DP Maintenance, DP Simulator, DP Time Reduction, ECDIS, Elektrisch schakelen-Maritiem, Elektrotechniek, Engineroom Resource Management, Fast Rescue Boat, Forklift, FRAMO, Furuno, Gascursus, Helicopter Landing Officer, Helicopter Underwater Escape, High Voltage, Incident Investigation, Inspection Lifting & Loose Gear, Keurmeester kleine arbeidsmiddelen, Leiderschap & Communicatie, LNG Dual Fuel basic+advanced, Marcom A, Medical care, Medical First Aid, Offshore Safety Introduction refresher, Opwaardering SWK/Marof, Proficiency Survival Craft, Proficiency Survival Craft & Rescue Boat, Radarnavigator, Radarwaarnemer, Rigging & Slinging, Safety officer, Scheepsmanagement, Shiphandling, Ship Security Officer, Stuurman alle schepen, Tanker Familiarization, VCA, Wärtsila, Werktuigkundige alle schepen, IJsnavigator.

   

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de cursuskosten kunt u gebruik maken van een formulier dat beschikbaar is onder de knop "Download".

Wilt u meer informatie? U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het O&O fonds Zeescheepvaart, tel. 050-520 97 89.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2020 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS