Stichting Scheepvaart
Taakstelling
 
Jaarlijks stelt het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart een scholingstaakstelling vast. Deze taakstelling omvat de scholing waarvoor aan de werkgever c.q. werknemer die valt onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

 

De taakstelling komt mede tot stand op basis van de jaarlijkse enquête die het O&O fonds onder werkgevers in de sector houdt. In deze enquête geven werkgevers aan wat de door hen verwachte scholingsbehoefte zal zijn voor het volgende jaar.

 

De resultaten van de onder werkgevers gehouden enquête naar de scholingsbehoefte in 2019 zijn voor het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart aanleiding geweest om voor het volledige kalenderjaar 2020 een scholingstaakstelling vast te stellen.  

Hieronder kunt u zien welke cursussen in de taakstelling zijn opgenomen.
 
Advanced Fire Fighting Helicopter Underwater Escape
Advanced Fire Fighting (refresher) High Voltage
Basic Helicopter Fire Fighting and Hoisting Incident Investigation
Basic Safety Training Inspection Lifting & Loose Gear
Basic Safety Training (refresher) Keurmeester kleine arbeidsmiddelen*
Bosiet Leading others*
Bridge Resource Management* Leiderschap & Communicatie*
Bridge Resource Management/Shiphandling* LNG IGF Basic*
Bridge Team Management* LNG IGF Advanced*
Bridge Team Management/Shiphandling* Marcom A
B&W main engine* Medical Care
CA-EBS Medical First Aid
Cherrypicker* Offshore Safety Introduction refresher
Climbing & Rescue at height* Opwaardering SWK/Marof
Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety Passengers Safety Training
Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety/Proficiency Survival Craft Passenger safety cargo safety Hull integrity
Combi Chemie/Olie Personal & Professional Assessment (PPA)
Confined space* Personal Survival Techniques
Crane operator* Proficiency Survival Craft
Crisis Management Proficiency Survival Craft & Rescue Boat
Crowd Management Radarnavigator
Dangerous Goods Radarwaarnemer
Danish Maritime Legislation Rigging & Slinging*
Designated Security Duties Riskmanagement*
DK maritime Legislatie & 16* Safety officer
DP Inductie Scheepsmanagement
DP Maintenance Security Awareness
DP Simulator Ship Security Officer
DP Time Reduction Shiphandling*
ECDIS General SMBW
ECDIS Type Specific Stuurman alle schepen
Elektrisch schakelen-Maritiem* Surviving Piracy & Armed Robbery (SPAR)
Elektrotechniek* SWK
Engineroom Resource Management* Tanker Familiarization
Fast Rescue Boat VCA*
Forklift* Wärtsila*
FRAMO* Werktuigkundige alle schepen
Furuno* Work at height*
Gascursus IJsnavigator*
Helicopter Landing Officer
* Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de cursuskosten kunt u gebruik maken van een formulier dat beschikbaar is via deze link of onder de knop download.

 

Wilt u meer informatie? U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het O&O fonds Zeescheepvaart, tel. 050-520 9789 .

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2020 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS