Stichting Scheepvaart
Taakstelling
 
Jaarlijks stelt het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart een scholingstaakstelling vast. Deze taakstelling omvat de scholing waarvoor aan de werkgever c.q. werknemer die valt onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

 

De taakstelling komt mede tot stand op basis van de jaarlijkse enquête die het O&O fonds onder werkgevers in de sector houdt. In deze enquête geven werkgevers aan wat de door hen verwachte scholingsbehoefte zal zijn voor het volgende jaar.

 

De resultaten van de onder werkgevers gehouden enquête naar de scholingsbehoefte in 2018 waren van dien aard dat het bestuur van het O&O fonds Zeescheepvaart in eerste instantie heeft besloten om niet voor geheel 2018 een scholingstaakstelling vast te stellen. Het bestuur van het fonds besloot om vooralsnog alleen voor het eerste halfjaar van 2018 een scholingstaakstelling vast te stellen. 

Inmiddels heeft het bestuur besloten om de taakstelling voor het gehele jaar 2018 van toepassing te verklaren. 
De vergoeding die kan worden ontvangen in 2018 bedraagt 40% van de genormeerde cursuskosten.  
 

Hieronder kunt u zien welke cursussen in de taakstelling zijn opgenomen.

Cursussen, opgenomen in taakstelling O&O fonds Zeescheepvaart 2018  

 
Advanced Fire Fighting, Advanced Fire Fighting (refresher), Basic Helicopter Fire Fighting and Hoisting, Basic Safety Training, Basic Safety Training (refresher), Bosiet, Bridge Resource Management, BRM/Shiphandling, Bridge Team Management, BTM/Shiphandling, B&W main engine, CA-EBS, Cherrypicker, Climbing & Rescue at height, Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety, Combi Advanced Fire Fighting/Basic Safety/Proficiency Survival Craft, Crane operator, Crisis Management, Crowd Management, Dangerous Goods, Designated Security Duties, DP Inductie, DP Maintenance, DP Simulator, DP Time Reduction, ECDIS, Elektrisch schakelen-Maritiem, Elektrotechniek, Engineroom Resource Management, Fast Rescue Boat, Forklift, Furuno, Gascursus, Helicopter Landing Officer, Helicopter Underwater Escape, High Voltage, Incident Investigation, Keurmeester kleine arbeidsmiddelen, Leading others, Leiderschap & Communicatie, LNG, Marcom A, Marine Risk Assessment, Medical care, Medical First Aid, Offshore Safety Introduction refresher, Passengers Safety Training, Personal Survival Techniques, Personal & Professional Assessment (PPA), Proficiency Survival Craft, Proficiency Survival Craft & Rescue Boat, Radarnavigator, Radarwaarnemer, Rigging & Slinging, Safety officer, Scheepsmanagement, Security Awareness, Shiphandling, Ship Security Officer, VCA, Wärtsila, Werktuigkundige alle schepen, IJsnavigator.

   

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de cursuskosten kunt u gebruik maken van een formulier dat beschikbaar is onder de knop "Download".

Wilt u meer informatie? U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het O&O fonds Zeescheepvaart, tel. 050-520 97 89.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS