Stichting Scheepvaart
Aanvullende verzekering

U kunt zelf kiezen of u een aanvullende verzekering wilt. In de aanvullende verzekering zijn vergoedingen voor zorg opgenomen die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed.

 

Wij bieden twee aanvullende verzekeringen:

  • AZVZ AV-Comfort
  • AZVZ AV-Comfort Extra

U kunt alleen kiezen voor een aanvullende verzekering van AZVZ als u ook een basisverzekering heeft bij AZVZ.

 

Geen medische selectie

AZVZ past geen medische selectie toe, ook niet voor de aanvullende verzekering! Wij accepteren iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie.

 

Geen eigen risico

Voor aanvullende verzekeringen is het eigen risico niet van toepassing.

 

Aanmelden voor een aanvullende verzekering
U kunt de aanvullende verzekering tegelijk met de basisverzekering kiezen. U kunt ook later voor een aanvullende verzekering van AZVZ kiezen. De ingangsdatum van een aanvullende verzekering is wel altijd 1 januari van het komende kalenderjaar.   

 

Afmelden voor de aanvullende verzekering
U kunt uw aanvullende verzekering tegelijk met uw basisverzekering beŽindigen. Ook kunt u alleen de aanvullende verzekering stopzetten. De beŽindiging is altijd per 1 januari van het komende kalenderjaar.

 

Wijzigen aanvullende verzekering  

U kunt uw aanvullende verzekering aanpassen vanaf 1 januari van het komende kalenderjaar. Tussentijds aanpassen is niet mogelijk.

 

Vergoedingen

De aanvullende verzekering bevat vergoedingen voor zorg die niet uit de basisverzekering wordt vergoed. Voorbeelden zijn:

  • brillen en lenzen
  • fysiotherapie
  • tandartskosten
  • alternatieve geneeswijzen
  • anticonceptie
  • medisch noodzakelijke kosten in het buitenland tijdens verlof of vakantie.

Wilt u weten wat er precies vanuit de aanvullende verzekeringen wordt vergoed? Kijk dan hier.

 

Premie
De premie voor de aanvullende verzekering is een vast bedrag per maand.   

 

Korting op uw op premie

Zeevarenden krijgen in 2021 korting op de premie:

  • 65% op de premie van de AZVZ AV-Comfort.
  • 52,35% op de premie van de AZVZ AV-Comfort Extra. 

Gezinsleden van zeevarenden, walwerknemers van maritieme bedrijven, werkenden in de binnenvaart of de niet-zeegaande waterbouw en de gezinsleden van deze groepen krijgen op de premie van de AZVZ AV-Comfort en op de AZVZ AV- Comfort Extra 30% korting. Andere verzekerden krijgen geen korting. Zie verder het premieoverzicht 2021, links in het menu.


Als u de basisverzekering opzegt maar de aanvullende verzekering houdt, vervalt korting op de aanvullende verzekering.

 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering. Wel moet dan minstens één van de ouders een aanvullende verzekering bij AZVZ hebben. Het kind is dan voor hetzelfde pakket als de ouder verzekerd.

 

Polisvoorwaarden en vergoedingenoverzicht

Klik hier voor de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht. U kunt de polisvoorwaarden ook opvragen via e-mail of bel naar 020- 586 66 66.

    

Wijzigingen in premie en/of polisvoorwaarden

Wij maken de wijzigingen in de premie en polisvoorwaarden per 1 januari aan u bekend onder Laatste nieuws. Als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld een wijziging in de wetgeving of andere overheidsregels, dan ontvangt u een brief en vermelden we de wijziging op ons website bij Laatste nieuws. 

  

 

Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS