Stichting Scheepvaart
Aanvullende verzekering
U kunt zelf kiezen voor een aanvullende verzekering.  AZVZ biedt twee aanvullende verzekeringen: AZVZ AV-Comfort en AZVZ AV-Comfort Extra. U kunt alleen kiezen voor een aanvullende verzekering van AZVZ als u ook een basisverzekering kiest bij AZVZ. Net als voor de basisverzekering, hanteert AZVZ ook voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht. Dat betekent dat iedereen wordt geaccepteerd voor een aanvullende verzekering.

Aanmelden voor een aanvullende verzekering
U kunt de aanvullende verzekering tegelijk met de basisverzekering kiezen. U kunt ook later voor een aanvullende verzekering van AZVZ kiezen. De ingangsdatum van een aanvullende verzekering is altijd 1 januari van het komende kalenderjaar.   

Afmelden voor de aanvullende verzekering
U kunt uw aanvullende verzekering tegelijk met uw basisverzekering beëindigen. Ook kunt u alleen de aanvullende verzekering stopzetten. De beëindiging is altijd per 1 januari van het komende kalenderjaar.   
U kunt uw aanvullende verzekering wijzigen per 1 januari van het komende kalenderjaar. Tussentijds wijzigen is niet mogelijk.
 
Verstrekkingen
De aanvullende verzekeringen bieden dekking voor extra zorg. Voorbeelden zijn:
  • een tegemoetkoming in de kosten van brillenglazen en lenzen;
  • volledige vergoeding van alle behandelingen door een gecontracteerde fysiotherapeut in Nederland;
  • psychologische hulp;
  • vele soorten alternatieve;
  • vrijwel alle tandartskosten;
  • medisch noodzakelijke kosten in het buitenland tijdens verlof of vakantie.

Wilt u weten wat precies onder de dekking van de aanvullende verzekeringen valt, Klik hier.

Premie
De premie voor de aanvullende verzekering is een vast bedrag per maand.   
 
Korting
Zeevarenden krijgen in 2019 korting op de premie:
  • 65% op de premie van de AZVZ AV-Comfort een korting van
  • 52,35% op de premie van de AZVZ AV-Comfort Extra.   
Gezinsleden van zeevarenden, walwerknemers van maritieme bedrijven, werkenden in de binnenvaart of de niet-zeegaande waterbouw en de gezinsleden van deze groepen verzekerden krijgen op zowel AZVZ AV-Comfort als op AZVZ AV- Comfort Extra een korting van 30%.
Andere verzekerden betalen de volledige premie.
Als verzekerde de basisverzekering opzegt maar de aanvullende verzekering houdt, vervalt korting op de aanvullende verzekering.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering. Wel moet dan minstens één van de ouders een aanvullende verzekering bij AZVZ hebben gesloten; het kind is dan voor hetzelfde pakket als de ouder verzekerd

Polisvoorwaarden en vergoedingsoverzicht
Klik hier voor de brochure polisvoorwaarden en het vergoedingsoverzicht. U kunt de brochure ook kosteloos opvragen via azvz@scheepvaartnet.nl, of bel naar 020- 586 66 66.
    
Wijzigingen in premie en/of polisvoorwaarden
Wij maken de wijzigingen in de premie en polisvoorwaarden per 1 januari aan u bekend onder de knop ‘Laatste nieuws’. Als er tussentijds wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld een wijziging in de wetgeving of andere overheidsregels, dan ontvangt u een brief en vermelden we de wijziging op ons website onder ‘Laatste nieuws’. 

Geen medische selectie
AZVZ past geen medische selectie toe, ook niet voor de aanvullende verzekering!

Geen eigen risico
Voor aanvullende verzekeringen is het eigen risico niet van toepassing.
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS