Stichting Scheepvaart
Aanvullende verzekering

De verzekeringen

De aanvullende verzekeringen zijn vrijwillige verzekeringen. AZVZ kent twee aanvullende verzekeringen: AZVZ AV Comfort en AZVZ AV Comfort Extra. Het sluiten van een aanvullende verzekering is alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering die bij AZVZ is gesloten. Voor de aanvullende verzekeringen geldt – in tegenstelling tot de basisverzekering – geen acceptatieplicht. AZVZ past echter geen selectie toe. Iedereen wordt geaccepteerd voor de aanvullende verzekeringen.

Aan- en afmelden

De aanmelding kan tegelijk plaatsvinden met de aanmelding voor de basisverzekering. Aanmelden voor een aanvullende verzekering kan ook later nadat eerder al een basisverzekering is gesloten bij AZVZ. Later aanmelden voor een aanvullende verzekering kan echter alleen per 1 januari van het toekomstige jaar. Een boeteregeling is hier niet aan de orde. Afmelden voor de aanvullende verzekering kan ook tegelijk met de afmelding voor de basisverzekering. Wie zijn basisverzekering bij AZVZ behoudt kan de aanvullende verzekering opzeggen per 1 januari van enig jaar. Wijziging van pakket binnen de aanvullende verzekering kan alleen per 1 januari van enig jaar.

De verstrekkingen

De aanvullende verzekeringen bieden dekking voor extra zorg. De aanvullende verzekeringen bieden onder meer een tegemoetkoming in de kosten van brillenglazen, lenzen, volledige vergoeding van alle behandelingen door bijna elke fysiotherapeut in Nederland, psychologische hulp en vele soorten alternatieve geneeswijzen. Daarnaast kennen onze aanvullende verzekeringen een ruime vergoeding van vrijwel alle tandartskosten en is er voorzien in een vergoeding van medisch noodzakelijke kosten in het buitenland tijdens verlof of vakantie.

De premie

De premie voor de aanvullende verzekering is een vast bedrag per maand. Zorgverzekerde zeevarenden krijgen op de premie voor AZVZ AV Comfort in 2018 een korting van 65% en op AZVZ AV Comfort Extra 52,35%. Gezinsleden van zeevarenden, walwerknemers van maritieme bedrijven, werkenden in de binnenvaart of de niet-zeegaande waterbouw en de gezinsleden van deze groepen verzekerden krijgen op zowel AZVZ AV Comfort als op AZVZ AV Comfort Extra een korting van 30%. Andere verzekerden betalen de volledige premie.
Op het moment dat een verzekerde de basisverzekering opzegt en de aanvullende verzekering handhaaft, vervalt de hiervoor genoemde korting op die aanvullende verzekering.
De aanvullend verzekerden tot 18 jaar zijn bij AZVZ gratis verzekerd. Wel moet dan minstens één van de ouders een aanvullende verzekering bij AZVZ hebben gesloten; het kind is dan voor hetzelfde pakket als de ouder verzekerd.

De verzekeringsvoorwaarden

Voor op dit moment geldende verzekeringsvoorwaarden klik hier. Ook hebben wij een handzaam vergoedingenoverzicht voor u opgesteld. U kunt deze voorwaarden ook kosteloos opvragen bij AZVZ:

Postbus 9138, 1006 AC AMSTERDAM of via info@scheepvaartnet.nl of via 020- 586 66 66.

Wijzigingen in premie en/of verzekeringsvoorwaarden

Wijzigingen in de premie en/of de verzekeringsvoorwaarden per 1 januari worden op onze website bekend gemaakt onder het knopje “laatste nieuws” en worden aan verzekerden kenbaar gemaakt bij de verlenging (“prolongatie”) van de verzekering. Vinden tussentijds wijzigingen plaats door wijziging in wetgeving of andere overheidsmaatregelen, dan worden de verzekerden daarvan eveneens op de hoogte gesteld door middel van een brief en vermelding op de website onder “laatste nieuws”.

Geen medische selectie

AZVZ past geen medische selectie toe, ook niet voor de aanvullende verzekering!
Onze huidige verzekeringsvoorwaarden voor de aanvullende verzekeringen kunt u downloaden. Ook hebben wij een handzaam vergoedingenoverzicht voor u opgesteld.

Het eigen risico

AZVZ kent binnen de aanvullende verzekering geen eigen risico.

Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS