Stichting Scheepvaart
Buitenland

Als u zorg nodig heeft buiten Nederland of uw woonland en u bent met verlof (of vakantie) dan biedt de basisverzekering de volgende dekking:

- dekking van de kosten zoals de inwoners van dat land die kosten van hun eigen verzekering 
  terugkrijgen;
- dekking van de kosten zoals wij die met een buitenlandse zorgverlener hebben afgesproken;
- volledige vergoeding als u tevoren toestemming aan ons heeft gevraagd en gekregen om u in dat
  andere land te laten behandelen;
- een vergoeding bij spoedeisende zorg van 100% van het Nederlandse marktconforme tarief.

 
Raadpleegt u voor precieze informatie onze verzekeringsvoorwaarden voor de basisverzekering.

Als u ook een aanvullende verzekering heeft, heeft u een verhoogde dekking in het buitenland. Samen met de basisverzekering wordt dan maximaal 200% van de Nederlandse tarieven vergoed.

Bent u als zeevarende in het buitenland wegens beroepswerkzaamheden, dan komen de kosten van zorg voor rekening van de rederij en vergoedt AZVZ dus niets.

Altijd het bewijs van inschrijving tonen
Als bewijs dat u bij AZVZ als verzekerde staat ingeschreven, ontvangt u van ons een verzekeringspas. Op deze pas staan belangrijke gegevens over uw verzekering. De verzekeringspas moet u altijd tonen als u hulp inroept van een zorgverlener. De ene zijde van de pas geldt voor Nederland en moet u laten zien als u in Nederland zorg inroept.
De andere zijde van de pas, waarop staat "European Health Insurance Card", is geldig buiten Nederland in de EER-landen en in AustraliŽ en Zwitserland. Tot de EER-landen behoren:
BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, KroatiŽ, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, SloveniŽ, Slowakije, Spanje, TsjechiŽ, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden. 

 

Gaat u buiten de hiervoor genoemde landen op vakantie, neemt u dan vooraf contact met ons op; voor sommige landen kunnen wij u dan een formulier verstrekken waarmee u uw Nederlandse verzekering kunt aantonen.
Voor zeevarenden geldt dat de zorgverzekering buiten Nederland of hun woonland niet geldig is als zij daar verblijven wegens beroepswerkzaamheden.
 

Wonen buiten Nederland in een EER-land 

Woont u in een EER-land, dan hebben de verzekerde en zijn eventuele gezinsleden in het woonland recht op vergoeding van kosten voor verstrekkingen in dat woonland. Om dat aan te kunnen tonen, is het aan te bevelen dat deze mensen zich in hun woonland laten inschrijven bij het plaatselijke orgaan voor de ziektekostenverzekering als rechthebbende op verstrekkingen voor rekening van een Nederlandse zorgverzekeraar. Hiervoor kan de verzekerde bij zijn Nederlandse zorgverzekeraar een zogenoemd E-106 formulier krijgen. Dit formulier moet bij het bedoelde orgaan in het woonland worden ingeleverd, waarna de verzekerde en zijn gezinsleden daar worden ingeschreven.
Voor de gezinsleden komt dan van het Nederlandse verbindingsorgaan (College voor Zorgverzekeringen) een nota voor de premie voor de gezinsleden. Deze premie is per land verschillend, afhankelijk van de omvang van het plaatselijke pakket aan verstrekkingen in vergelijking met het Nederlandse pakket. 
 

Wonen buiten Nederland in een ander land dan een EER-land

Woont u in een ander land dan een EER-land, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen met betrekking tot hetgeen hierboven staat beschreven (tel. 020-586 66 66; e-mail: info@scheepvaartnet.nl)
 
Noodhulp
Op de verzekeringspas staat vermeld dat u bij hulp in het buitenland contact kunt opnemen met de ANWB Alarmcentrale. Als u in het buitenland wordt opgenomen in een ziekenhuis, dan bent u verplicht om de alarmcentrale zo spoedig mogelijk in te schakelen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u ook de website van het Nationale Contactpunt (NCP) Grensoverschrijdende zorg Nederland raadplegen. Vergoeding in het buitenland is gebaseerd op Europese regelgeving. Hierover leest u meer op de pagina Europese regelgeving op de website NCP Grensoverschrijdende zorg Nederland. Of lees de folder.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS