Stichting Scheepvaart
Facturen declareren

Facturen voor zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed, worden door de zorgverlener meestal rechtsreeks bij ons gedeclareerd.

Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, ontvangt u van de zorgverlener een factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur. 

 • U kunt de factuur uploaden in MijnAZVZ of per e-mail AZVZ@zorgenzekerheid.nl aan ons sturen.
 • U kunt de factuur ook sturen naar AZVZ-verzekerden Zorg en Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden. Controleer of uw geboortedatum op de factuur staat. Als deze er niet op staat, schrijf deze er dan bij. 
Na ontvangst beoordelen wij of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en als dat zo is, ontvangt u een vergoeding. U ontvangt meestal binnen 10 werkdagen bericht over de afhandeling van uw declaratie.

Let op! Vanaf 8 januari 2018 mag er in de correspondentie met verzekerden, op basis van privacywetgeving (AVG), geen BSN meer worden gebruikt. Op termijn zal het BSN vervangen worden door een relatienummer.

Facturen van buitenlandse zorgverleners

 • Deze moeten altijd in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld. Als de factuur in een andere taal is opgesteld, dan moet u die factuur eerst, op eigen kosten, laten vertalen naar één van de vier genoemde talen.
 • Facturen uit het buitenland mogen niet digitaal gedeclareerd worden vanwege de fraudegevoeligheid. Gebruik daarom het declaratieformulier geneeskundige kosten buitenland.
 • De facturen en het declaratieformulier kunt u sturen naar AZVZ-verzekerden Zorg en Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden.

Toestemming aanvragen voor zorg

Voor sommige soorten zorg is het noodzakelijk dat uw zorgverlener vooraf toestemming (een machtiging) aanvraagt. U leest hier voor welke soorten zorg een aanvraag nodig is en wat de procedure is.

 

Uw zorgverlener stuurt de aanvraag aan ons op

Uw zorgverlener weet voor welk soort zorg toestemming nodig is. Dit kan afhankelijk zijn van de afspraken die wij met de zorgverlener hebben gemaakt. Hij/zij zorgt ervoor dat het machtigingsformulier bij ons terecht komt. U hoeft zelf dus niets te doen.

 

Voor welke zorg moet van tevoren toestemming worden aangevraagd?

Onder andere voor deze zorg heeft u voorafgaand aan de behandeling toestemming nodig:

 • bepaalde geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • zittend ziekenvervoer
 • geplande behandelingen in het buitenland
 • (plastische) chirurgie
 • bijzondere mondzorg
 • wijkverpleging meer dan 12 uur

Als een machtiging noodzakelijk is, leest u dit in de polisvoorwaarden.

 

De machtigingsprocedure

 1. Uw zorgverlener zorgt voor het machtigingsformulier, vult deze in en verstuurt deze aan ons.
 2. Wij reageren binnen 15 werkdagen op de aanvraag. Dit doen we door u en de zorgverlener een brief te sturen. Soms is het voor de beoordeling noodzakelijk dat wij aanvullende informatie opvragen bij de zorgverlener. Soms leggen we een aanvraag voor aan onze adviserend arts. In beide gevallen kan het dan langer duren voordat u en de zorgverlener van ons bericht krijgen.
 3. Als wij toestemming geven, krijgen u en uw zorgverlener van ons een brief waarin we vermelden waarvoor wij specifiek toestemming geven. De geldigheid van de machtiging kan gelimiteerd zijn in tijd, geld en aantallen en kan per soort zorg verschillen.
 4. Als wij geen toestemming geven, dan leest u dat ook in de brief. Hierbij geven we aan waarom de aanvraag is afgewezen.
Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS