Stichting Scheepvaart
Declareren
De declaraties voor zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed, worden meestal rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, ontvangt u van de zorgverlener een nota. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze nota. Vervolgens kunt u de nota via MijnAZVZ uploaden of de nota inscannen en e-mailen naar info@scheepvaartnet.nl.

U kunt de nota ook naar AZVZ-verzekerden Zorg & Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden. Controleer of uw geboortedatum op de nota staat. Als deze er niet op staat, schrijf deze er dan bij.
Na ontvangst beoordelen wij of de zorg in aanmerking komt voor vergoeding en als dat zo is, ontvangt u een vergoeding.

Let op! Vanaf 8 januari 2018 mag er in de correspondentie met verzekerden, op basis van privacywetgeving, geen BSN gebruikt meer worden. Op termijn zal het BSN vervangen worden door een relatienummer.

Nota’s van buitenlandse zorgverleners
  • Deze moeten altijd in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld. Als de nota in een andere taal is opgesteld, dan moet u die rekening eerst, op eigen kosten, laten vertalen naar één van de vier genoemde talen.
  • Nota's uit het buitenland mogen niet digitaal gedeclareerd worden vanwege de fraudegevoeligheid. Gebruik daarom het declaratieformulier geneeskundige kosten buitenland.
  • De nota's en het declaratieformulier kunt u op sturen naar AZVZ-verzekerden Zorg & Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden.
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS