Stichting Scheepvaart
Declareren

De declaraties voor zorg die onder de zorgverzekering vallen, worden veelal rechtstreeks door de zorgverlener aan uw verzekeraar gestuurd. Als deze declaraties verzekerde zorg betreffen en de juiste tarieven zijn gehanteerd, dan kunnen wij de gedeclareerde kosten vergoeden. Wij hebben met verreweg de meeste zorgverleners een overeenkomst gesloten, waarin deze tarieven zijn afgesproken. Wanneer u echter zorg wilt ontvangen van een zorgverlener met wie wij geen overeenkomst hebben, dan vergoeden wij in bepaalde gevallen niet meer dan 75% van het marktconforme tarief of het tarief zoals dat in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) door de overheid is vastgesteld. Het doel van de Wmg is om meer concurrentie in de zorg te krijgen.

Huisartsenzorg en farmaceutische zorg vallen niet onder de hier bedoelde 75%-vergoeding.

Wij kunnen op deze plaats uiteraard niet alle mogelijkheden vermelden. Wij adviseren u daarom om in voorkomende gevallen onze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Deze kunt u op deze pagina onder het knopje “Download” vinden. U kunt ook schriftelijk (Postbus 9138, 1006 AC Amsterdam), via e-mail (info@scheepvaartnet.nl) of via onze website (www.scheepvaartnet.nl) contact met ons opnemen.

Vooral bij verstrekkingen die niet onder de basisverzekering vallen, zult u zelf de nota van de zorgverlener ontvangen. Deze nota dient u eerst zelf te betalen. Vervolgens kunt u de nota via Mijn AZVZ uploaden of de nota inscannen en mailen naar info@scheepvaartnet.nl. U kunt ook de nota in een ongefrankeerde envelop sturen naar AZVZ-verzekerden Zorg & Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Antwoordnummer 12030, 2300 VC Leiden. Vergeet s.v.p. niet uw geboortedatum op de declaratie vermelden. Na ontvangst van uw declaratie wordt beoordeeld of de kosten worden vergoed op grond van uw aanvullende verzekering. NB: Vanaf 8 januari 2018 mag er in de correspondentie met verzekerden, op basis van privacywetgeving, geen BSN gebruikt meer worden. Op termijn zal het BSN vervangen worden door een relatienummer.

Ook zult u nota’s kunnen ontvangen van buitenlandse hulpverleners. Deze moeten altijd in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld. Is de rekening in een andere taal opgesteld, dan moet u die rekening op uw kosten eerst laten vertalen naar één van de vier genoemde talen.
Nota's uit het buitenland mogen niet digitaal gedeclareerd worden vanwege de fraudegevoeligheid. In verband hiermee verzoeken wij u gebruik te maken van het declaratieformulier geneeskundige kosten buitenland. De nota's en het declaratieformulier kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar AZVZ-verzekerden Zorg & Zekerheid t.a.v. Afdeling Declaraties, Antwoordnummer 12030, 2300 VC Leiden.
Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS