Stichting Scheepvaart
Sectorpremie
De Sectorraad Koopvaardij adviseert de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld. Met deze premie worden de werkloosheidsuitkeringen in de sector koopvaardij gefinancierd. Voor het jaar 2016 bedraagt de premie 0,76 % van de loonsom SV. De premie wordt door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst.
Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS