Stichting Scheepvaart
Privacy Statement en disclaimer
AZVZ is een label van Zorg en Zekerheid. AZVZ handelt bij het gebruik van persoonsgegevens voor uitvoering van de zorgverzekering (‘basisverzekering’) en de aanvullende ziektekostenverzekering overeenkomstig het Privacy Statement van Zorg en Zekerheid. Zorg en Zekerheid is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. AZVZ is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze site kan verwijzingen naar sites van derden bevatten. AZVZ is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.

Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS