Stichting Scheepvaart
Klachten
Wij onderscheiden verschillende categorieën klachten.

1. Klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder het knopje “AZVZ en uw privacy”, onder het kopje “Klachten” gaan wij daar dieper op in.

2. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van AZVZ met betrekking tot de uitvoering van de verplichte of de aanvullende verzekering kunt u zich schriftelijk, binnen 30 dagen nadat de beslissing aan u is meegedeeld, wenden tot:
 
AZVZ
Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid U.A.
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 9138
1006 AC AMSTERDAM

Indien u het vervolgens niet eens bent met de beslissing die AZVZ heeft genomen of u heeft
binnen 30 dagen na het indienen van de klacht geen reactie ontvangen, heeft u de mogelijkheid
uw grief voor te leggen aan:
 
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291, 3700 AG ZEIST
Telefoon: 088-9006900
Website: www.skgz.nl
E-mail: info@skgz.nl


Door medewerkers van deze stichting wordt vervolgens bezien of uw grief bemiddelbaar lijkt. De Ombudsman zal dan proberen te bemiddelen. Is de bemiddeling niet succesvol of is de zaak bij binnenkomst al niet bemiddelbaar, wordt de klacht behandeld door de Geschillencommissie. Deze commissie brengt dan een voor beide partijen bindend advies uit.

Daarnaast staat het voor de verzekerde altijd vrij om de burgerlijke rechter in te schakelen, ook nadat de Geschillencommissie al een bindend advies heeft uitgebracht.


In artikel 37 van onze verzekeringsvoorwaarden voor de basisverzekering is de procedure opgenomen. Deze verzekeringsvoorwaarden kunt u vinden onder het knopje “Download”, links op deze pagina.
 
3. Verzekerden, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars kunnen hun beklag doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over door AZVZ gebruikte formulieren. Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. De uitspraak van de NZa strekt de zorgaanbieder, de ziektekostenverzekeraar en de verzekerde tot bindend advies.
Het adres van de NZa is: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
Alvorens een eventuele klacht bij de NZa in te dienen, kan klager zich eerst met de klacht tot de klachtencommissie van AZVZ wenden. Het adres van de klachtencommissie is hierboven in punt 2 vermeld.

Deze bepaling is ook opgenomen in artikel 37 van onze verzekeringsvoorwaarden voor de basisverzekering. Deze voorwaarden vindt u onder het knopje “Download”, links op deze pagina.
 
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS