Stichting Scheepvaart
Laatste nieuws

Verandering in de basisverzekering 2019
De belangrijkste veranderingen in de basisverzekering vindt u in deze folder.
 
Afkoop eigen risico zorgverzekering
Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als u zorg uit de basisverzekering heeft gebruikt. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2019 € 385,00.
Een aantal werkgevers heeft het wettelijk eigen risico afgekocht. Heeft uw werkgever het eigen risico afgekocht? Zo ja, dan betekent dat u geen eigen risico hoeft te betalen als u zorg uit de basisverzekering heeft gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AZVZ via 020-586 6666 .
 
Verzekering afsluiten met terugwerkende kracht
Een zorgverzekering moet worden afgesloten binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht. Als u zich niet binnen vier maanden aanmeldt, kan de verzekering niet met terugwerkende kracht worden afgesloten. De aanmelddatum wordt dan de ingangsdatum van de verzekering.
 
EHIC-app
Met de Europese Health Insurance Card (EHIC) heeft u toegang tot gezondheidszorg tijdens een verblijf in het buitenland. Als u zorg nodig heeft, wordt deze zorg verleend onder dezelfde voorwaarden als aan inwoners van dat land.  
De Europese Commissie heeft de EHIC-app beschikbaar gesteld. Deze app geeft per land (EU, EER en Zwitserland) informatie over de formaliteiten voor het inroepen van zorg met de EHIC en  in het algemeen over de zorg die is gedekt. Informatie over de EHIC-app vindt u hier. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS