Stichting Scheepvaart
Laatste nieuws

Verandering in de basisverzekering 2018

De belangrijkste veranderingen in de basisverzekering vindt u in deze Folder.

Afkoop eigen risico zorgverzekering

Iedereen met een ziektekostenverzekering betaalt een zogenaamd wettelijk eigen risico. Een aantal werkgevers heeft het wettelijk eigen risico afgekocht. Dit betekent dat zeevarenden die een ziektekostenverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekering) bij AZVZ hebben en in dienst zijn van een werkgever die het eigen risico heeft afgekocht, zelf geen wettelijk eigen risico hoeven te betalen. Voor 2018 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,00 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AZVZ, telefoon 020-586 6666

Verzekering sluiten met terugwerkende kracht

Een verzekering kan alleen met terugwerkende kracht worden gesloten binnen een periode van vier maanden. Een verzekering die wordt aangevraagd met een ingangsdatum die meer dan vier maanden daarvoor ligt, kan niet worden gesloten.

EHIC-app

Met de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) hebben verzekerden toegang tot gezondheidszorg tijdens een verblijf in het buitenland. Aan hen wordt de nodige zorg verleend onder dezelfde voorwaarden als aan mensen die verzekerd zijn in dat land. De Europese Commissie heeft nu de EHIC-app beschikbaar gesteld. Deze app geeft per land (EU, EER en Zwitserland) informatie over de formaliteiten voor het inroepen van zorg met de EHIC en -globaal- over de zorg die is gedekt.
Informatie over de EHIC-app is hier te vinden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS