Stichting Scheepvaart
Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 30 november 2022

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst die zal plaatsvinden op 

30 november 2022 in het Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, 1327 AK in Almere

Programma:

13.15 uur:      Ontvangst

13.30 uur:      Welkomstwoord door Aad Slot, manager Secretariaat Stichting Scheepvaart

13.35 uur:      Update Sociale Zekerheid

Spreker: Janthony Wielink, directeur en trainer van Enkwest Opleidingen & Advies B.V. Hij is gespecialiseerd in inkomensverzekeringen, sociale zekerheid en verzuim- en WIA-casemanagement 

De rek is eruit bij de WIA-uitvoering. De mismatch tussen aanvragen van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en het aantal beschikbare verzekeringsartsen noopt het kabinet om de WIA-regeling te herzien. Er staat een aantal rigoureuze ingrepen op de agenda. De wijzigingen raken alle betrokkenen; het UWV zelf, arbeidsongeschikte werknemers, werkgevers en verzekeraars.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs laten weten hoe zij de problemen met de WIA wil aanpakken. Die aanpak is onderverdeeld in acties voor de korte, middellange en lange termijn. Janthony zal u informeren over de voorgestelde wijzigingen, de impact ervan en de nieuwe mogelijkheden die er ontstaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nieuw WIA-beoordelingsbeleid voor 60-plussers: wat is het risico m.b.t. inkomensverzekeringen en pensioen? Moet een werkgever akkoord (willen) gaan?
  • Het vervallen van de eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet: hoe is een toename van WIA-instroom te vermijden?
  • Oplossen hardheden in de WIA: wordt de ondergrens van de WIA verlaagd naar 15%? Wat betekent dit voor premiedifferentiatie, eigenrisicodragerschap en ontslagrecht? Hoe worden inkomensverzekeringen en cao-regelingen geraakt?
  • De duurzaamheid verdwijnt uit de WIA: wordt het risico van volledige arbeidsongeschiktheid een volledig werkgeversprobleem?
  • WIA-beoordeling op basis van inkomen: hoe benvloedt re-integratie de WGA-schade voor werkgevers?

Daarnaast zal hij stilstaan bij de aangekondigde stelselwijziging en de contouren van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet. Ook wordt ingegaan op relevante actualiteiten zoals de mogelijke verkorting van de WGA-risicoperiode naar vijf jaar en de wijziging re-integratie in spoor 2 in de WIA-wachttijd en de gevolgen van het verhogen van het wettelijk minimumloon en sociale uitkeringen per 1 januari 2023 met 10%.

14.30 uur:      Pauze

14.45 uur: Techniek is belangrijk, maar het is de mens die het verschil maakt

Spreker:         Monique van der Drift, docent-onderzoeker bij de maritiem officier opleiding van het Rotterdam Mainport Instituut, met als aandachtsgebied The Human Factor in de zeescheepvaart.

In deze tijd van digitalisering mag de menselijke factor niet vergeten worden. Als varen automatisch gebeurt en er gaat iets mis, dan moet je als zeevarende snel kunnen handelen. Het beschikken over aanpassingsvermogen waarvan soft skills de succesfactoren zijn, is hierbij onontbeerlijk. Dit is ook één van de conclusies uit het rapport "Zeewater door de aderen", een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in de zeescheepvaart in 2017-2018. Door die te verbeteren, is het mogelijk ongevallen aan boord te voorkomen. Om dit te bereiken is volgens Monique een cultuuromslag nodig. 

15.30 uur:      De laatste ontwikkelingen scheepvaartfondsen

Spreker:         Aad Slot, manager Secretariaat Stichting Scheepvaart               

Aad zal u informeren over:

  • Het per februari 2023 in gebruik nemen van een portal t.b.v. de aanlevering van werkgevers van vergoedingsverzoeken aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O).
  • Ontwikkelingen rond zorg en AZVZ
  • Nieuwe handleiding Dat is juist!
  • Nieuwsvoorziening aan boord (Weekblad Schuttevaer en NRC-Next digitaal)
  • Premies scheepvaartfondsen

16.00 uur:      Afsluiting

Aanmelding

Voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst, klik op "aanmelding" in de linkerbalk of stuur een e-mail naar info@scheepvaartnet.nlUw reactie zien wij graag vr 20 november 2022 tegemoet.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze voorlichtingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Muus Zwart, telefoonnummer 050 - 520 9782. U kunt ook een e-mail sturen naar info@scheepvaartnet.nl

Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS