Stichting Scheepvaart
Overzicht premies 2022

De premiegrondslag voor de zorgverzekering is in 2022 € 129,85 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Verschillende groepen verzekerden ontvangen collectiviteitskorting. De premies vindt u in onderstaande tabel. U kunt niet kiezen voor vrijwillig eigen risico bij AZVZ.

U krijgt korting als u per half jaar of per jaar betaalt. Bij halfjaarbetaling is de korting 0,75%, bij jaarbetaling is de korting 1,5%.  

          PREMIES AZVZ 2022

per maand, voor verzekerden van 18 jaar en ouder

 

 Soort verzekering

Zeevarenden:
- Koopvaardij
- Zeevisserij
- Zeegaande waterbouw

Studenten zeevaartscholen

Walwerknemers *
Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande
waterbouw
Kapitein-eigenaren
Leden Nautilus International
Gepensioneerden*
Gezinsleden van bovengenoemde groepen
Gezinsleden van zeevarenden

Overige verzekerden
Basisverzekering

€ 123,36

€ 123,36

€ 129,85

AZVZ AV Comfort **

€   15,38

€   30,77

€   43,95

Totaal Basis en Comfort

€ 138,74

€ 154,13

€ 173,80

Basisverzekering
AZVZ AV Comfort Extra ***

€ 123,36
€   36,45

€ 123,36
€   53,55

€ 129,85
€   76,50

Totaal Basis en Comfort Extra

€ 159,81

€ 176,91

€ 206,35

Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering 
Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS