Stichting Scheepvaart
Overzicht premies 2020

De premiegrondslag voor de zorgverzekering is in 2020 € 120,20 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Verschillende groepen verzekerden ontvangen collectiviteitskorting. De premies vindt u in onderstaande tabel. U kunt niet kiezen voor vrijwillig eigen risico bij AZVZ.

U krijgt korting als u per half jaar of per jaar betaalt. Bij halfjaarbetaling is de korting 0,75%, bij jaarbetaling is de korting 1,5%.  

          PREMIES AZVZ 2020

per maand, voor verzekerden van 18 jaar en ouder

 

 Soort verzekering

Zeevarenden:
- Koopvaardij
- Zeevisserij
- Zeegaande waterbouw

Studenten zeevaartscholen

Walwerknemers *
Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande
waterbouw
Kapitein-eigenaren
Leden Nautilus International
Gepensioneerden*
Gezinsleden van bovengenoemde groepen
Gezinsleden van zeevarenden

Overige verzekerden
Basisverzekering

€ 114,19

€ 114,19

€ 120,20

AZVZ AV Comfort **

€   15,19

€   30,38

€   43,40

Totaal Basis en Comfort

€ 129,38

€ 144,57

€ 163,60

Basisverzekering
AZVZ AV Comfort Extra ***

€ 114,19
€   36,14

€ 114,19
€   53,09

€ 120,20
€   75,85

Totaal Basis en Comfort Extra

€ 150,33

€ 167,28

€ 196,05

Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering 
Copyright 2006 - 2020 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS