Stichting Scheepvaart
Overzicht premies 2018

De premiegrondslag voor de zorgverzekering bedraagt in 2018 € 114,95 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Aan verschillende groepen verzekerden wordt een collectiviteitskorting toegekend. Dat resulteert in de premie volgens onderstaande tabel. AZVZ kent geen vrijwillig eigen risico voor de basisverzekering en geen leeftijds- of regiopremies.

Bij vooruitbetaling wordt nog een extra korting verleend: bij vooruitbetaling van 6 maanden premie is die korting 1%, bij vooruitbetaling van een jaarpremie is de korting 2%.

          PREMIES AZVZ 2018 per maand, voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Soort verzekering
Zeevarenden:
- Koopvaardij
- Zeevisserij
- Zeegaande waterbouw

Studenten zeevaartscholen

Walwerknemers *
Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande
waterbouw
Kapitein-eigenaren
Leden Nautilus International
Gepensioneerden*
Gezinsleden van bovengenoemde groepen
Gezinsleden van zeevarenden

Overige verzekerden
Basisverzekering

€ 103,45

€ 103,45

€ 114,95

AZVZ AV Comfort **

€   13,28

€   26,57

€   37,95

Totaal Basis en Comfort

€ 116,73

€ 130,02

€ 152,90

Basisverzekering
AZVZ AV Comfort Extra ***

€ 103,45
€   32,74

€ 103,45
€   48,09

€ 114,95
€   68,70

Totaal Basis en Comfort Extra

€ 136,19

€ 151,54

€ 183,65

Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering 
Copyright 2006 - 2018 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS