Stichting Scheepvaart
Overzicht premies 2019

De premiegrondslag voor de zorgverzekering bedraagt in 2019 € 124,15 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Aan verschillende groepen verzekerden wordt een collectiviteitskorting toegekend. Dat resulteert in de premie volgens onderstaande tabel. AZVZ kent geen vrijwillig eigen risico voor de basisverzekering.

U krijgt korting als u per half jaar of per jaar betaalt. Bij halfjaarbetaling is de korting 1%, bij jaarbetaling is de korting 2%. 

 

          PREMIES AZVZ 2019

per maand, voor verzekerden van 18 jaar en ouder

 

 Soort verzekering

Zeevarenden:
- Koopvaardij
- Zeevisserij
- Zeegaande waterbouw

Studenten zeevaartscholen

Walwerknemers *
Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande
waterbouw
Kapitein-eigenaren
Leden Nautilus International
Gepensioneerden*
Gezinsleden van bovengenoemde groepen
Gezinsleden van zeevarenden

Overige verzekerden
Basisverzekering

€ 111,73

€ 111,73

€ 124,15

AZVZ AV Comfort **

€   13,98

€   27,96

€   39,95

Totaal Basis en Comfort

€ 125,71

€ 139,69

€ 164,10

Basisverzekering
AZVZ AV Comfort Extra ***

€ 111,73
€   34,14

€ 111,73
€   50,15

€ 124,15
€   71,65

Totaal Basis en Comfort Extra

€ 145,87

€ 161,88

€ 195,80

Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering
Alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering 
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS