Stichting Scheepvaart
Pensioengerechtigde leeftijd
Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de Algemene Ouderdomswet hebben bereikt en die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staan, vallen niet meer onder de werknemersverzekeringen.
Zeevarenden die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de Algemene Ouderdomswet hebben bereikt en die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staan, vallen onder de verplichte regeling van de Vereniging Zee-Risico 1967.
 
De aanspraken wijken af van de aanspraken die werknemers die de voornoemde pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, op grond van de werknemersverzekeringen hebben. Werkgever en werknemer dienen met deze verschillen rekening te houden.
  
De gage die wordt verloond voor deze werknemers moet worden opgeteld bij de premiegrondslag voor de Vereniging Zee-Risico 1967.
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS