Stichting Scheepvaart
Ontheffing accommodatie-eisen en recreatieve voorzieningen

Het is mogelijk om voor Nederlandse schepen ontheffing te krijgen van de eisen die gesteld worden aan de accommodatie en recreatieve voorzieningen.

Voordat met de bouw, verbouwing of andere aanpassingen aan het schip wordt gestart, dient een verzoek tot instemming met een ontheffingsverzoek te worden ingediend bij het Platform Maritiem.

Als u in de kolom links klikt op de button "Download" treft u daar een document aan waarin de volledige procedure met betrekking tot het indienen van een ontheffingsverzoek wordt beschreven.

 

 

 

Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS