Stichting Scheepvaart
Aanvraagformulier subsidie

 

Alvorens u onderstaande vragen beantwoordt, verzoeken wij u vriendelijk eerst de Algemene Subsidievoorwaarden te lezen. Dit formulier is te downloaden, onder de button download.

 

 

Algemeen

1.     Naam aanvrager


 

 ........................................................................................

2.     Adres


 

 ........................................................................................

3.     Postcode/woonplaats


 

 ........................................................................................

4.     Postbus/postcode/woonplaats


 

 ........................................................................................

5.     Telefoonnummer ........................................................................................

6.     Contactpersoon ........................................................................................

7.     E-mailadres ........................................................................................

8.     Inschrijfnummer KvK ........................................................................................

9.     IBAN

 ........................................................................................

 


Projectgegevens

10.  Naam project


 ........................................................................................

11.  Doel


 ........................................................................................

12.  Doelgroep


 ........................................................................................

13.  Startdatum project


 ........................................................................................

14.  Einddatum project


 ........................................................................................

15.  Samenwerkende partners


 ........................................................................................

16.  Totale projectkosten


€.......................................................................................

17.  Hoogte aanvraag subsidiebedrag


€.......................................................................................

18.  Eigen bijdrage

€.......................................................................................

 

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd

Plan van aanpak

Ja/nee

Begroting

Ja/nee

 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Ondertekening

De aanvrager verklaart:

  • alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben    verstrekt;     
  • niet in surseance van betaling of staat van faillissement te verkeren; 
  • bekend te zijn met en zich te houden aan de Algemene Voorwaarden voor subsidieverlening van de Stichting Zee-Risico 1996;     
  • bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan de uitvoerende organisatie Secretariaat Scheepvaart;
  • te zullen meewerken aan controles.

aldus opgemaakt op

Datum:

 

te

Plaats:

 

Naam contactpersoon

 

 

Handtekening en stempel werkgever:    

 

 

 

 

 

 

Contact

Wij verzoeken u uw aanvraag in te dienen bij de Stichting Zee-Risico 1996. Per post: Zekeringstraat 17A, 1014 BM AMSTERDAM of per e-mail: info@scheepvaartnet.nl

 

 

                                                          Hartelijk dank voor uw aanvraag
Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS