Stichting Scheepvaart
MijnAZVZ

Als verzekerde van AZVZ kunt u gebruik maken van MijnAZVZ. MijnAZVZ is uw persoonlijke omgeving waarin u uw persoons-, declaratie- en betaalgegevens kunt inzien en wijzigen. Iedere klant vanaf 16 jaar heeft toegang tot MijnAZVZ. Door gebruik te maken van MijnAZVZ krijgt u inzicht in uw verzekeringssituatie én gaat het declaratieproces snel en gemakkelijk.

Toestemming inzien zorgkosten

Alleen u kunt uw zorggegevens inzien. Staat u met meerdere personen op één polis en bent u ouder dan 16 jaar, dan kunt u de verzekeringnemer - degene die de polis heeft afgesloten - toestemming geven uw zorgkosten in te zien. Dit regelt u gemakkelijk in MijnAZVZ via ‘Mijn gegevens’.

Van klanten op de polis die jonger zijn dan 16 jaar heeft de verzekeringnemer van de polis altijd volledige toegang tot alle gegevens.


Inloggen

Door met uw DigiD zonder sms-controle in te loggen in MijnAZVZ kunt u:

  • Online declaraties indienen. Wij handelen uw declaratie binnen 5 werkdagen af.
  • Uw persoonlijke gegevens inzien.
  • De samenstelling van uw polis en de lopende verzekeringen bekijken.
  • Persoonlijke- en betaalgegevens wijzigen.

Wanneer u inlogt met sms-controle heeft u ook toegang tot meer privacygevoelige informatie. U kunt dan:

  • Alle ingediende nota's en de status ervan in het declaratieproces inzien.
  • Het verbruik van de meest gebruikte vergoedingen uit de aanvullende verzekering bekijken.
  • Het verbruik van uw eigen risico per kalenderjaar volgen.

DigiD aanvragen

Als u nog geen DigiD heeft of u wilt gebruik gaan maken van de extra sms-controle, kunt u dit aanvragen via www.digid.nl

Veilige web-omgeving

U weet dat u in een beveiligde web-omgeving werkt wanneer:

  • U een 's' helemaal links in de adresbalk bij 'https' ziet. De 's' staat voor 'secured', dit betekent 'beveiligd'.
  • U het pictogram van een slotje in de adresbalk ziet.

Open alleen documenten en e-mails waarvan u de herkomst vertrouwt.


Declaratieformulier buitenland

Het is niet mogelijk om uw zorgkosten uit het buitenland via MijnAZVZ in te dienen. U kunt hiervoor een declaratieformulier invullen en met de bijbehorende nota’s sturen naar: AZVZ, Antwoordnummer 428, 2300 AK Leiden. Het declaratieformulier vindt u onder de knop 'Download'.

Inloggen MijnAZVZ


Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS