Stichting Scheepvaart
Verplichte aansluiting sector koopvaardij

Als werkgever in de maritieme sector heeft u te maken met bepaalde regelingen en wettelijke verplichtingen. Zo bent u op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht premie af te dragen aan één of meer van de volgende organisaties:

  • Vereniging Zee-Risico 1967

  • Stichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart

  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

  • AZVZ Services BV

  • Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Het Secretariaat Scheepvaart draagt zorg voor de administratie en de premie-inning van de hierboven genoemde organisaties, met uitzondering van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpfk). Voor aanmelding bij Bpfk verzoeken wij u zelf contact op te nemen met de helpdesk van het fonds, te bereiken op telefoonnummer 088-0079899.


In verband met de verplichte premieafdracht verzoeken wij u als nieuwe werkgever het aanmeldingsformulier ingevuld te retourneren per post of per e-mail via info@scheepvaartnet.nl.

Nadere informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als nieuwe werkgever in de sector lastig kan zijn alle informatie direct te overzien. In verband hiermee zullen wij kort na ontvangst van het aanmeldingsformulier met u contact opnemen voor het maken van een afspraak, als u dat wenst.


Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS