Stichting Scheepvaart
Vergoedingsoverzicht 2022

Via deze link komt u bij het vergoedingenoverzicht van AZVZ in 2022. Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van AZVZ. Per zorgvorm vindt u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het bijbehorende artikel in de polisvoorwaarden. Voor het recht op verstrekkingen en vergoedingen geldt in een aantal gevallen specifieke voorwaarden. Bovendien gelden bij de Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen voor niet-gecontracteerde zorgverleners andere vergoedingen, deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden 2022

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2021 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS