Stichting Scheepvaart
Vergoedingsoverzicht 2019

Via deze Link komt u bij het vergoedingenoverzicht van AZVZ in 2019. Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van AZVZ. Per zorgvorm vindt u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het bijbehorende artikel in de polisvoorwaarden. Voor het recht op verstrekkingen en vergoedingen gelden in een aantal gevallen specifieke voorwaarden. Bovendien gelden bij de Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen voor niet-gecontracteerde zorgverleners andere vergoedingen, deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden.

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2019 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS