Stichting Scheepvaart
Vergoedingsoverzicht 2020

Via deze link komt u bij het vergoedingenoverzicht van AZVZ in 2020. Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van AZVZ. Per zorgvorm vindt u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het bijbehorende artikel in de polisvoorwaarden. Voor het recht op verstrekkingen en vergoedingen gelden in een aantal gevallen specifieke voorwaarden. Bovendien gelden bij de Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen voor niet-gecontracteerde zorgverleners andere vergoedingen, deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden 2020

 

 

 

 

 

Copyright 2006 - 2020 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS