Stichting Scheepvaart
Ziekmeldingsformulier

Hieronder treft u aan een digitale ziekmeldingsformulier voor zeevarenden op wie de verplichte regeling van toepassing is. Het formulier is ook beschikbaar onder download, als u het formulier handmatig wilt invullen en per post wilt versturen.

Procedure

Na ontvangst van de ziekmelding wordt via onze medisch adviseur Lideke van Rees eventueel uitvraag gedaan over de verzuimoorzaak en de mogelijke verzuimduur van de zieke werknemer. Op basis hiervan wordt het recht en de hoogte van de ziekengelduitkering bepaald.

Informatie

Heeft u vragen over de uitbetaling van de uitkering of over de verzuimbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met Özlem Caglar-Aydemir, telefoon 050 520 9786.

Werkgever
Werknemer

t.b.v. medisch dossier

Is datum afmonstering schip.

Indien JA, S.V.P. rapport over toedracht ongeval via bestand kiezen, of nasturen!

per kalenderdag/week/maand in Euro

per kalenderdag/week/maand in Euro

S.v.p. kopie loonstrook bijvoegen via bestand kiezen of nasturen

Akkoordverklaring
Anti spam check
Vul in: 303909
Copyright 2006 - 2023 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS