Stichting Scheepvaart
Aanvraagformulier subsidie

Alvorens u onderstaande vragen beantwoordt, verzoeken wij u vriendelijk eerst de Algemene Subsidievoorwaarden te lezen. Deze zijn te vinden via de button links in de balk.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zullen wij uw subsidieverzoek voorleggen aan het bestuur van de Stichting Zee-Risico 1996 die hierover beslist.

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure en algemene subsidievoorwaarden, kunt u contact opnemen met Muus Zwart, telefoon 050 520 9782. U kunt ook een e-mail sturen naar Info@scheepvaartnet.nl


Algemeen
Projectgegevens
De volgende bijlages zijn bijgevoegd
Akkoordverklaring

De aanvrager verklaart:

Anti spam check
Vul in: 303909

Copyright 2006 - 2024 Stichting Scheepvaart | Powered by Archifact CMS